நடி கை மதுமி ளாவா இ து.? தி ரு மண த்தி ரு க்கு பிற கு ஆளே அ டை யாள ம் தெரி யாத அ ளவுக் கு மா றி வி ட்டா ர்.? வைர லா கும் பு கைப்ப டம் உள் ளே..!!

நடிகை மதுமிலா  23 மே 1988ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந்தார். மதுமிலா எRead More…

தமி ழ் சி னிமா வை உ லுக் கிய ப ழம் பெ ரும் நடி கை யின் ம ர ணம்..!! பெரு ம் அ திர் ச்சி யி ல் உ ள்ள தி ரையு லகம்..!! கண் ணி ர் வே ள்ள த்தில் கத று ம் குடு ம்ப த்தி னர்..!!

தமிழ் பிரபலங்கள் அ டுத் த டுத்து ம ர ணம் ஏற்ப ட்டு வ ருகிறRead More…

நடிகர் சத்யராஜின் தி ரு ம ணம் பு கை ப்பட த்தை பா ர்த் துள் ளீ ர்க ளா..!! அ ப் போது எப் ப டி இ ருக் கி றார் பா ரு ங்க..!! இ தோ அ ந்த புகைப்படம்..!!

தொ ழி ல் ரீதி யா க சத்யராஜ் எ ன்று அழை க்கப் படு ம் ரங்கராRead More…

ப ச் சை கா ரி ன் மு ன்னா டி ப ல ப லக் கு ம் து டை யை க ட்டிய..!! ஜெயம் ரவி ப ட நடி கை கம்னா ஜெத்மலானி..!! க வ ர் ச் சி யை பா ர் த்து சி லிர் த்து போ ன ரசிகர்கள்..!!

கம்னா ஜெத்மலானி ஒரு இ ந் தி ய திரைப்பட ந டி கை. 2005 ஆம் ஆண் டRead More…

வெ று ம் ஸ் போ ர்ட் ஸ் உ ள் ளா டை ..!! கு ட் டி யா ன ட்ரவு ச ரில் ரசிகர்களை பெ ரு மூ ச் சு வி ட வை த்த..!! நேஹா பாசின் கண் ண டிக்கு ம் க வ ர் ச் சி..!!

நேஹா பாசின் ஒரு இந் தி ய பா ட கி மற்றும் பாட லா சிரிய ர். பாRead More…

வெளியானது தளபதியுடன் 7வது முறையாக இணையும் பிரபலம்..!! யார் அந்த பிரபலம் நீங்களே பொய் பாருங்க..!!

பொங்கல் அன்று வெளிவந்த மாஸ்டர் திரைப்படம் தற்போது வரை Read More…

கா த ல் க ல் யா ண ம் மு டித்து வீடு வந்த 2k kid..!! வெ ளு த் து வா ங்கிய அம்மா..!!

தி ரும ண ம் பண்ணி வீ ட்டி ற் கு வந்த த ம்ப திய ரை வெ ளு த் து Read More…

எங்க த லை க்கு எ வளோ தி ல் லு பத்தியா..!!ந டு ரோ ட்டி ல் கா ல் மே ல் கா ல் போட்டு ப டுத்து நபர்..!!

சாலையின் நடுவில் கா ல் மே ல் கா ல் போ ட்டு கெத்து காட்டிய Read More…

என்னமா இது பண்ட க ழ ட் டி ட் டு போஸ் கொடுத்துருக..!-எல்லாமே அப்புடியே தெரியும் க வர்ச்சி நடிகை திவ்யபாரதி..!!

திவ்யபாரதி 1992 ஜனவரி 28 அன்று தமிழ்நாடு கோயம்புத்தூரில் ஒRead More…

தல அஜித்தின் அப்பா அம்மா மற்றும் சகோதரரின் புகைபடத்தை பார்த்துள்ளீர்களா.?இதுவரை யாரும் பார்க்காத குடும்ப புகைப்படம் உள்ளே.!

தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராகவும் உச்Read More…