ஒ ரு நொ டி யி ல் நடந்த வி ப த் து..!! சுமா ஓரமா நி ன்றா லும் ந டக்கும்..!! சா லை க ளில் மி க வும் கவ ன த் து டன் இருங்கள் உள்ளே இருக்கும் வீடியோவை பாருங்கள்..!!

Cinema

சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது க ண் ணிமை க்கும் நொ டி ஒ ன்று போ தும் பெ ரி ய வி ப த் து ந ட ந்து வி டும்  வா கனம் ஓட்டும்போது மிகவும் க வன த்து ட ன் இருக்க வேண்டும்.தற்போது வலைத்தளத்தில் வீடியோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது இந்த வீடியோவில் சாலையில் ஒரு ஓரமாக இருசக்கர வாகனத்தில் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு நபர் ஜேசிபி ஒன்று தன் கட்டுப்பாட்டை இ ழ ந் து க ண் ணி மைக் கும் நே ரத் தி ல் ந டந்த வி பத் தை போய் பாருங்கள்.

எங்கள் தளத்தில் சுவார்சசியமான தகவல்,சிறப்பு செய்திகள் மற்றும் பல்சுவை சம்மந்தமான விடியோக்கள்,திருமணம் மற்றும் சினிமா சம்மந்தமான விடியோக்கள் உங்களுக்காக தினமும் காத்திருக்கின்றன.இதுவரை யாரும் பார்த்திராத வீடியோ உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது.

இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.மேலும் இது போன்ற அருமையான மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க தூண்டும் விடீயோக்களுக்கு தொடந்து எங்களுடன் எங்கள் பக்கத்தை லைக் செய்து எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள்.இதை பற்றிய முழு விடியோவை கீழே பாருங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *