தி ரு ந ங்கை க ளின் அ ன் றாட வா ழ் க் கை யில் எப்படி க ஷ் டப் ப டு கி றா ர் கள் என்பதை..!!குறும்படமாக எடுத்துள்ள இளைனர்கள் வீ டியோவை பாருங்கள்..!!

Cinema

குறும்படம் இயக்குனர் அருண் இயக்கத்தின் வெளியான  நேர் நேர் தேமா இன்று குறும்படம் இணையத்தில் நல்ல வரவேற்பு ஏற்பட்டுள்ளது இப்படத்தில் வரும் கதை தளம் தி ரு நங் கை களின் வா ழ் க் கை யை த ழு வி எடுக்கப்பட்டது இவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அன்றாட வா ழ் க் கை யை எப்படி வா ழ் கி றார்க ள் என்று இந்த சக நண்பர்கள் இருந்து ஒருவர் தி ரு ந ங் கை வேடமி ட் டு ஒரு நாளில் அவர்கள் என்னென்ன க ஷ் ட ங் க ளை அ னு ப விக் கிறா ர்கள் என்று ம க்க ளு க் குப் புரிய வைக்கும் ப ட மே இ ந் த நேர் நேர் தேமா.

எங்கள் தளத்தில் சுவார்சசியமான தகவல்,சிறப்பு செய்திகள் மற்றும் பல்சுவை சம்மந்தமான விடியோக்கள்,திருமணம் மற்றும் சினிமா சம்மந்தமான விடியோக்கள் உங்களுக்காக தினமும் காத்திருக்கின்றன.இதுவரை யாரும் பார்த்திராத வீடியோ உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது.

இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.மேலும் இது போன்ற அருமையான மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க தூண்டும் விடீயோக்களுக்கு தொடந்து எங்களுடன் எங்கள் பக்கத்தை லைக் செய்து எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள்.இதை பற்றிய முழு விடியோவை கீழே பாருங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *