நடி கை மதுமி ளாவா இ து.? தி ரு மண த்தி ரு க்கு பிற கு ஆளே அ டை யாள ம் தெரி யாத அ ளவுக் கு மா றி வி ட்டா ர்.? வைர லா கும் பு கைப்ப டம் உள் ளே..!!

Uncategorized

நடிகை மதுமிலா  23 மே 1988ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந்தார். மதுமிலா என்றும் எழுதப்பட்டது, இலங்கையில் பிறந்தவர். இந்திய தமிழ் நடிகை, தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர் மற்றும் மாடல். அவர் மக்கல் டிவியில் ஒரு தொகுப் பாள ராக தனது வாழ் க்கை யைத் தொடங்கினார். அவர் தமிழ் தொலைக்காட்சி சீரியல் அலுவலகத்தில் அறி முக மானார். விஷால், விமல், ஜீவா, ஸ்ரீ திவ்யா, அஞ்சலி, சிம்ரன் மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் போன்ற   பி ரபல   நடிகர்கள் / நடிகைகளுடன் அவர் நடித்தார்.

அதன் பிறகு நடிகை மதுமிலா  பூஜை, ரோமியோ ஜூலியட் மற்றும் மாப்லா சிங்கம் போன்ற சில பிர பல மான படங்களில் நடித்துள்ளார். பல படங்களில் அவரது நடிப்பு குறிப்பாக “பூஜாய்” படத்தில் பாரா ட்டப் பட்டது.  இவருக்கு  சிறந்த படங்களில் ஒன்றாகும்.

“ரோமியோ ஜூலியட்” போன்ற படங்களில் ஜெயம் ரவி, ஹன்சிகா மோத்வானி, பூனம் பஜ்வா மற்றும் உமா பத்மநாபன் ஆகியோருடன் நடிகை மா த்து மிலா   புக ழ்பெ ற்றார்.  அலுவ லகத் தில்   லட் சுமியாக பிடித்த    கண் டுபிடிப்பிற்கா ன விஜய் தொலைக்காட்சி விருதை மாத்துமிலா வென்றார்.

அதன் பிறகு சங்கிலி புங்கிலி   க தவ தொர   என்ற படங்களில் சிறு   க தாபாத் திரத் தில்   நடித்து புகழ் பெற்றார். கடந்த ஆண்டு பெலிக்ஸ் ஜேம்ஸ்சன் என்பவரை கா த லித்து திரு மணம் செய்து கொண்டார். கர்ப்ப மாகி   க னடா வில்   க ணவ ருடன்   வசி த்து   வரு கிறார்  மதுமிளா   கொ ரா னா   லாக்டவுனில் வீட்டிலேயே இருந்து   சி கிச் சை   பெற்று வருகிறார்.

இந்நிலையில் கடந்த மாதம் இருவருக்கும்   பெ ண்   கு ழ ந்தை   பிறந் துள்ளது.  குழந்தையின் புகை ப்பட த்தினை  சில   தின ங்களுக்கு   முன் அவரது   இன் ஸ்டாகி ராம்   பக் கத்தில்   பதி வி ட்டு ள்ளார். மேலும்  குழ ந்தை  பெற்று ஆள்   அடை யாள   தெரி யா மல்   மாறி யுள்ளார். பல   பி ரபல ங்கள்   வா ழ்த்துக் களை  கூறி கமெண்ட் செய்து வருகிறார்கள். இதோ அந்த புகைப்படம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *