மி னு மினு க் கும் தேக த் தை கா ட்டி ர சிகர் களை கிற ங்க டி க்கு ம் சா யாந்த் கோ ஷ்..!! கவ ர் ச் சி பு கை ப்பட த் தை பார் த் து உ றை ந்து போ ன ர சிகர் கள்..!! ஹா ட் கி ளிக்ஸ்:-

Cinema

சாயாந்த் கோஷ் ஒரு இ ந் தி  ய  மா ட ல் மற் றும் திரை ப்பட நடிகை, இவர் ம லையாள மற்றும் தமிழ் திரையுலகில் பணியாற்றி வருகிறார். அவர் மலையாள திரைப்படமான ரோ சாபூ மற் றும் தமி ழ் திரைப்படமான நாட்பே துனை ஆகியவற்றால் நன்கு அறியப்பட்டவர். அனகா எல்.கே. மருதோரா ஒரு இ ந்  தி ய நடிகை, இவர் மலை யாள திரைப்படத் தொ ழிலி ல் முக்கி யமாக பணியாற்றுகிறார். ரஞ்சன் பிரமோத் இய க் கிய மல்யாலம் திரைப்படமான “ரக் ஷா திகரி பை ஜு” மூலம் 2017 ஆம் ஆண்டில் அவர் தனது நடிப்பு அறிமுகத்தை  மேற் கொ ண் டார். சாயாந்த் 1994 ஆகஸ்ட் 23 அன்று கேரளாவின் கோ ழிக் கோட் டில் பிறந்தார். சாயாந்த்வின் தந்தை குட் டி கிரு ஷ்ணன் மற்றும் தா ய் லீ லா, இருவரும் ஓ ய் வு பெற்ற ஆ சிரிய ர் கள். கா லிகட் டின் ஸ்ரீ கோகுலம் பொதுப் பள்ளியில் தனது தொ டக் கப் பள்ளி யை முடி த்தார். அனகா செங்கனூரில் உள்ள செங்கனூர் பொ றி யியல் கல் லூ ரியில் தனது பி.டெக் செய்தார் மற்றும் கா லிக ட்டி ன் எம்.டெக் ம ற்றும் நீலிட் முடித்தார்.

ஊரடங்கு உத்தரவின் காரணமாக பிரபலங்கள் பலரும் வீட்டிலேயே முடங்கி வருகின்றனர். இதனால் என்ன செய்வதன்று தெரியாமல் திணறி வருகின்றனர்.ஆரம்பத்தில் விளையாட்டாக பொழுதை கழித்து வந்த பிரபலங்கள் நாள் நீண்டுகொண்டே போக தற்போது வீட்டை சுத்தம் செய்வது போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.சிலர் உடற் பயிற்சி செய்வது, தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவது ஒன்றை புதிதாக கற்றுக்கொள்வது போன்றவைகளை செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக வீட்டில் பொழுதை கழிக்கும் இவரின் க வர்ச்சியான புகைப்படங்கள் இணையத்தளத்தில் பரவி ரசிகர்களிடையே கவனிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதோ அந்த புகைப்படம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *