நா ய கன் ப டத்தி ல் க மலின் சி றுவ யது ம க ளாக வ ரும் இ ந்த கு ழந் தை யா ர் தெ ரியு மா?..அட இ ந்த பி ரப லம் தா னா இவ ளோ நா ளா இ து தெ ரி யாம போ ச் சே..!! இ தோ யா ரெ ன்று பா ருங்க ஷா க் ஆகி டுவி ங்க..!!

Cinema

இயக்குனர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் 1987ஆம் ஆண்டு வெளியாகி தமிழ் ரசிகர்கள் நெஞ்சில் இன்றுவரை உச்சத்திலிருக்கும் படம் என்றால் நாயகன் உலகநாயகன் கமல்ஹாசனின் அ தி ர டி நடிப்பின் மூ லம் இந்த படம் மி கப் பெரிய வெற்றி அடைந்தது.கிட்டத்தட்ட நூ று நா ட்க ளுக்கு மேல் இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் ஓடி சா தனை புரிந்தது கமலஹாசனுடன் இணைந்து சரண்யா என பல பிரபலங்கள் உள்ளடங்கிய படம் தான் நாயகன்.இந்த படத்தின் உலகநாயகன் கம லின் சிறு வயது மகள் சாருமதி கதாபாத்திரத்தில் நடித்த குழந்தை யார் என குழ ப்ப மா க வே இ ருந்தது.

இந்த நிலையில் அந்த நடிகை தற்போது இருக்கும் தமிழ் நடி கை களில் ஒரு வ ராக இருக்கிறார் அவர் வேறு யாரும் கிடையாது நடிகை ராதாவின் மூத்த மகளான கார்த்திகா நா யர்.தற்போது இவர் தமிழில் ஓரிரு படங்களில் மட்டும் நடித்து விட்டு மலை யா ளத் தில் த னது மு த்தி ரை யை பதி த்துள் ளார் அதுமட்டுமின்றி மலையாளத்தில் மு ன்ன ணி ந டி கை யாக வலம் வருகிறார்.

கிட்டத்தட்ட இவர் 20 படங் களு க்கு மேல் சினிமாவில் நடித்திருக்கிறார் அதில் சுமார் மூன் று படங்கள் மட்டுமே தமிழ் படங்கள் என குறி ப்பி டத்த க்கது.அதுமட்டுமின்றி நடிகர் ஜீவாவின் நடிப்பில் வெளியான கோ படத் தின் கதாநாயகியாக இவர் நடித்து தமிழில் மி க பிரப லம் அ டை ந்தார்.

அதன் பிறகு இயக்குனர் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் வெளியான ஆட்டுக்குட்டி திரைப் படத்திலும் இவர் நடித்து தனது எதா ர்த்த மா ன ந டிப்பை வெளி க்கா ட்டி னார் பிறகு ம லை யாள சினிமாவிற்கு நுழை ந் த இவர்.கிட்டத்தட்ட 15க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் இவர் ம லையா ளத்தி ல் நடித்திருக்கிறார் ஆனாலும் கூட இவரு க்கு நன்கு அறியப்பட்ட கதா பா த்தி ரம் என்றால் அது நா யகன் படத்தில் வரும் சாருமதி தான்.

இ ந்த படத் தில் குழந்தை நட் சத்தி ரமாக இவர் அறிமுகமாகி பின்னர் நிறைய நாடக த்து றை யில் இவர் பணியாற்றி வந்தார் சிறு வ யதி லேயே இவருக்கு சினிமாவின் மேல் இருந்த ஆ ர் வ த்தால்.நிறை ய நா டக ங்களில் இவர் குழந்தை நட் சத்தி ரமாக வல ம் வ ந் தார் தற் போது படப்பிடிப்பு எது வும் நட க்கா த தால் தன து பொழு து போ க்கை வீ ட் டில் க ழி த்து வரு கி றார் அது மட்டு மின் றி ம க் க ளு க்கும் ம ற்றும் ர சிக ர்களு க் கும் வி ழி ப் புண ர்வை யு ம் ஏற் படு த் தி வ ரு கி றார்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *