பிரமாண்ட இயக்குனர் ஷங்கர் வீட் டில் ஏற்ப ட் ட ப ரி தா பம்..!! அட கட வுளே இவ ருக்கு இப்படி ஒரு நி லை யா..!! அ தி ர்ச் சி யில் இ ரு க்கும் திரையுலகம் மற்றும் ரசிகர்கள்..!!

Cinema

தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனர்கள் எல்லாம் குருவாக விளங்கியவர் என்றால் அது பிரமாண்ட இயக்குனர் ஷங்கர் மட்டுமே தற்போது இந்தியன் இரண்டாம் பாகம் ஷூட்டிங் நடைபெற்று வரும் நிலையில். கொ ரோ ன கால ம் என்பதால் தற்போது வீட்டில் இருந்து வருகிறார் மேலும் இயக்குனர் ஷங்கரின் தாயார் சில நாட்களுக்கு முன் உட ல்நி லை சரி யில் லாத கார ணத்தி னால் மரு த் துவ மனையி ல் அனு மதி க்கப்பட்டார்.மேலும் அவருக்கு சி கி ச்சை அ ளி த்து வந்தா ர்கள் மரு த்து வர் கள்.

இதனையடுத்து ச ற்றுமுன் சென் னையில் சி கி ச்சை பெ ற்று வந்த இயக்குனர் ஷங்கரின் தா யார் சிகி ச் சை பல னி ன்றி உ யிரி ழ ந் தா ர்.இதனை தெரிந்து திரையுலகினர் மற்றும் நடிகர்கள் அவர்களுக்கும் இ ரங் க லை தெரிவித்து வருகின்றனர். முதலில் நடிகர் அர்ஜுனை வை த்து ஜெண்டில்மேன் என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் காலடி எடுத்து வைத்தார் இயக்குனர் சங்கர்.

இவர் எடுக்கும் அனைத்து படங்களிலும் பிரம்மாண்டமும் மற்றும் ச மூ க க ருத் துக ளு ம் இருக்கும்.இயக்குனர் சங்கர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 1963ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி பிறந்தார்.இவரது தந்தையின் பெயர் சண்முகம் மற்றும் தாயார் முத்துலட்சுமி அவர்கள் மேலும் இயக்குனர் ஷங்கர் ஒரு ந டு த் தர குடு ம்பத் தில் பிற ந்தவர்.

இருப்பினும் இவரது க டி ன உழைப்பால் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது இந்திய சினிமாவிலேயே பிரம்மாண்ட இயக்குனராக கருதப்படுபவர்.இந்த நிலையில்தான் இயக்குனர் ஷங்கர் அவர்களின் தாயார் முத்துலட்சுமி அவர்கள்.

உ ட ல் நல ம் சரி யி ல்லாத காரண த் தினால் கா ல மா னா ர்.அவருக்கு வயது 88 ஆகும் இவரது ம றை வை அ றிந்த திரையுலகினர் பலர் தங்களது இர ங் க லை தெரிவித்து வருகிறார்கள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *