குழந்தைத் திருமணம்… ஓட்டுப்போடும் வயதில் வி தவைப் பட்டம்.. அத்தனையையும் கடந்து சாதித்த முதல் பெண் பொறியாளரின் கதை..!

இன்றைக்கு வீட்டுக்கு வீடு பொறியியல் படித்தவர்கள் இருகRead More…

காதலியை கைவிட்ட மகன்: கைகொடுத்து வா ழவைத்த தந்தை… சொத்தையே எழுதிவைத்து நெகிழ வைத்த ச ம்பவம்..பாசப் பதிவு…!

ஒட்டுமொத்த கேரளமும் இப்போது தேர்தல் ஜூரத்தையெல்லாம் மRead More…

க டத்தி விற்கப்பட்ட சிறுவன்… 20 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் பெற்றோருடன் சந்திப்பு.. ஆனால் ஒருவருக்கொருவர் பேசவே இல்லை… ஏன் தெரியுமா?

20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒரு சிறுவனை கடத்தி வி ற்றுவிட்டதRead More…

காதலியை கைவிட்ட மகன்: கைகொடுத்து வா ழவைத்த தந்தை… சொத்தையே எழுதிவைத்து நெகிழ வைத்த ச ம்பவம்..பாசப் பதிவு…!

ஒட்டுமொத்த கேரளமும் இப்போது தேர்தல் ஜூரத்தையெல்லாம் மRead More…