சி கரெ ட் வி ள ம்ப ர த் தில் நடி த்த கு ழ ந்தை யா இ து?..அ டை யாள ம் தெ ரி யாத அ ள விற் கு மாரி விட்…

திரையரங்கங்களில் பொதுவாக திரைப்படம் போடுவதற்கு முன்பும், விளம்பர இடைவேளையில் போதும், கண்டிப்பாக ஒளிபரப்பப்படும் விளம்பரம் புகைப் பழக்கத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு விளம்பரமாக இருக்கும்.அப்படி அனைவராலும் பார்க்கப்பட்ட விளம்பரம் … ஒரு…

பா ஸ் எ ன்கி ற பா ஸ் கர ன் ப டத் தில் ஆ ர்யா வுக் கு த ங் கை யாக ந டித்த பெ ண் ணா இது?..த ற்போ து எ…

நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் எம்.ராஜேஷ்   இ யக்கத்தில்   வெளியாகிய  திரை ப்படம்  தான் பாஸ் என்ற பாஸ்கரன். இந்த திரைப்படத்தில் நடிகர் ஆர்யா, நயன்தாரா, சந்தானம் ஆகியோர் முக்கிய க தா பாத் திரத் தில் நடித்து இருந்தார்கள். இத்திரைப்படத்திற்கு யுவன்…

தி ரும ண த்தி ற் கு பிற கு ந டிகை கோ பிகா வின் இன் றை ய நி லை என்ன தெரி யு மா?..அ டக் க ட வுளே இவ…

நம்மால் மறக்க முடியாத ஒரு சில நடிகைகள்   த மிழ்   சினிமாவில்   நடி த்து ள்ளனர்.  அந்த வகையில்   த மிழில் ஆட்டோகிராப்   திரை ப்படம்   மூ லம்   கேரளப்   பெ ண் ணாக   அ றிமுக மான   நடிகை   கோபி க்கா  தற்போது ஆலே அடையாளம்   தெரி யாமல்   மா…

சீரி யல் ந டி கை பி ரக தி யின் மக ளை பார் த் து ள்ளீர் க ளா?..என் ன இந் த பிர பல ம் தா ன் இ வரி ன்…

நடிகை பிரகதி மகாவதி இந்திய திரைப்பட மற்றும் தொலைக்காட்சி நடிகை ஆவார். இவர் தெலு ங்கு, தமிழ் ம ற்றும் மலையாள மொழிகளில் நடித்துள்ளார். அவர் ஓங் கோலில் பிறந் து சென்னையில் குடியேறினார். மைசூர்  சில்க் பேலஸுக்கு மாடலிங்   மூ லம்  தனது   வா…

ந டிகை நதி யா உ டன் இரு க் கும் இந் த சி று வ ர்கள் யா ர் தெரி யு மா?..அட இ வ ர்க ள்தா ன் அ ந்த சி…

தென்னிந்திய சினிமா உலகில் ஒரு காலத்தில்   ரசிக ர்களின்   கனவுக்   க ன்னியாக  கொடிக ட்டி  பறந்தவர் நடிகை நதியா. இவர் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே மும்பையில் தான். இவர் மலையாள மொழி   திரை ப்படத்தின்   மூ லம்  தான் சினிமாவுக்கு   அ றிமு கமானார்…

ஹா ரி ஸ் ஜெ யரா ஜின் மனை வி யா ர் தெ ரி யுமா?..அ ட இவ ங்க ளா இத் த னை நா ள் தெ ரி யாம போ ச் சே..!!…

ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் என்பவர் ஒரு இந்தியத் திரைப்பட இசையமைப்பாளர்கள். அவரது தந்தை எஸ். எம். ஜயராஜ்  தி ரை ப்பட த்துறை யில்   கிட்டார்   வா சிப்ப வராக  இருந்து பின்னர்   இசை யமை ப்பாளராக   உயர்ந்தவர். மேலும் இவர் மலையாள   இ சையமை ப்பாளர்   …

இ ந்த புகை ப்ப டத் தில் இரு க் கும் கு ட்டி பொ ண் ணு யா ரு தெ ரியு மா ?..அட இப் போ முன் ன ணி நடி கை…

தமிழ் சினிமாவில் தற்போது முன்னணி நடிகையாக வளம் வருபவர் நடிகை காஜல் அகர்வால் இவர் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து பல படங்கள் நடித்துள்ளார்.அந்த படங்கள் அனைத்தும் இவருக்கு வெற்றி படங்களாகவே இருந்தது.இவர் தமிழ் திரையுலகில் பழனி…

வி வாக ரத் தா னா பின் ஓரி ரு ஆ ண் டுக ள் க ழித் து கு ழந் தை க்கு தா யா ன நடி கர் ரேவதி?..ரா சிக…

த மிழ்  சினிமாவில் ஒரு  கா லத்தில்  கொடிகட்டி பறந்தவர் தான் நடிகை ரேவதி. கேரளாவைப் பூர்வீகமாக கொண்ட இவர் 1981ம் ஆண்டில் பாரதிராஜாவின்  ம ண்வாச னை  படத்தின்   மூ லம்  தமிழ் சினிமாவில் அ றிமுகமா னார் .பின்பு முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில்…

சூர ரை போ ற் று ப ட த்தில் ஏ ர்போ ர்ட் கா ட்சி யில் ந டித்த இ ந்த பெ ண் ணை ஞா ப கம் உ ள்ள தா ?..இ…

நடிகர் சூர்யா தயாரித்து நடித்துள்ள சூரரைப் போற்று திரைப்படம்  அமேசா ன்பிரைம் வீடியோவில் வெளி யாகியது. இப்படத்தை பார்த்த பல  பி ரபல ங்கள்  மற்றும் ரசிகர்கள் பலரும் நல்ல  வி மர்சனங் கள்  அ ளித்து வந்தார்கள். மேலும், இப்படத்தின் வாழ் க்கை யை …

தா ன் தோ ற் றத்தி னா ல் ரசி க ர்க ளை க வ ர்ந் த காமெ டி நடி க ரு க்கு ஏ ற்ப ட்ட ப ரி தா ப நி லை..!!…

காமெடி நடிகர்கள் திரையுலகில் மிக   முக்கி யமானவர்கள்   அவர்கள் இல்லை என்றல் பல படங்கள் ஓடாது . அவர்கள் படம் முழுதுவதும் வரவில்லை என்றாலும் அவர்கள் வரும் அந்த ஒரு   கா ட்சிகா கவே   பல பேர்கள் பார்ப்பார்கள். அவர்கள் பல பேர் ஹீரோக்களுக்கு  இணை…